Nabożeństwo Sobotnie

Nabożeństwo Sobotnie

Podczas  drugiej części nabożeństwa uczestniczyliśmy w uroczystości zakończenia roku katechetycznego. Dzieci otrzymały świadectwa z religii. Po krótkim programie w wykonaniu dzieci i młodzieży, kazanie Słowa Bożego zatytułowane „Dzień święty” wygłosił pastor Mariusz Maikowski. fot. Angelika Zuber

Koncert Chóru „Adventus”

Koncert Chóru „Adventus”

Zapraszamy na transmisję koncertu Żeńskiego Chóru Kameralnego „Adwentus”, z którego dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla prześladowanych chrześcijan w Syrii. W trakcie koncertu usłyszymy też krótką prelekcję na temat sytuacji chrześcijan na świecie, którą wygłosi Iwona Zamkowska z „Głosu…