Kazanie zatytułowane “Gdzież zdołałbym uciec przed Twym duchem Panie?” wygłosił brat Dymitr Snigurenko.

fot. T.D.