Podczas dzisiejszego nabożeństwa kazanie Słowa Bożego zatytułowane „Dobre czasy” wygłosił pastor Marek Micyk.

fot. T.D.