Mariusz Maikowski

Pastor

Błażej Owczarek

Starszy zboru

Jan Pawlak

Starszy zboru

Dawid Polok

Starszy zboru

Vassili Klotško

Starszy zboru

Patrycja Mikołajczyk

Sekretarz

Kazimierz Bernaś

Skarbnik

Wiesława Olszewska

Zastępca skarbnika

Paulina Michalak-Jaworska

Starszy Diakon

Urszula Kardasz

Kierownik ewangelizacji

Oskar Tomczyk

Kierownik Szkoły Sobotniej

Tomasz Dutkowski

Kierownik ds. komunikacji i mediów

Beata Dutkowska

Kierownik ds. rodziny

Stanisław Stolarski

Radny ds. osób niesłyszących

Zenon Nawrot

Członek Rady Zboru