Pastor

 

Mariusz Maikowski

Pastor
+48 509 39 39 31

Rada zboru

Piotr Wiszniewski

Starszy Zboru

Mirosława Antosik-Jadczak

Starszy zboru

Mikołaj Manżett-Leszczyński

Starszy Zboru

Błażej Owczarek

Starszy Zboru

Anna Wiszniewska

Sekretarz

Kazimierz Bernaś

Skarbnik

Anna Grusza-Snigurenko

Kierownik ewangelizacji

Piotr Stanisławski

Kierownik Szkoły Sobotniej

Alicja Powierża

Starszy Diakon

Andrzej Kaszewiak

Kierownik młodzieży

Monika Stolarska

Radny ds. osób niesłyszących

Agata Janaszek

Kierownik ds. dzieci

Beata Dutkowska

Kierownik ds. rodziny

Tomasz Dutkowski

Kierownik ds. komunikacji i mediów