Pastorzy

Krzysztof Romanowski

Pastor
+48 501 935 643

Jarosław Trojanowski

Pastor
+48 570 690 420

Rada zboru

Jan Pawlak

Starszy Zboru

Piotr Wiszniewski

Starszy Zboru / Kierownik ewangelizacji

Dariusz Karpiuk

Starszy Zboru

Maciej Matter

Starszy Zboru

Anna Wiszniewska

Sekretarz

Paweł Stolarski

Skarbnik

Mirosław Gancarz

Starszy Diakon

Andrzej Sankowski

Kierownik Szkoły Sobotniej

Anastasiia Stolarska

Kierownik Młodzieży