Zarys historyczny rozwoju zboru adwentystycznego w Warszawie (3)

Zarys historyczny rozwoju zboru adwentystycznego w Warszawie (3)

Okres drugiej wojny światowej (1939 – 1945) Wybuch drugiej wojny światowej spowodował koleją destabilizację w życiu Zboru Warszawskiego. Trudy wojny, skutki napaści hitlerowskich Niemiec doprowadziły do znacznego rozproszenia wyznawców Zboru Warszawskiego po całej Polsce (między innymi na kresy wschodnie)…