Dary na działalność zboru Warszawa Centrum można składać na rachunek (PKO BP):

43 1020 1156 0000 7302 0050 7863

Z dopiskiem Dary na Zbór Warszawa Centrum.

Dla przelewów z zagranicy:

PL 43 1020 1156 0000 7302 0050 7863

Kod BIC (Swift): BPKOPLPW

Z dopiskiem Dary na Zbór Warszawa Centrum.

Bardzo prosimy, aby wpłaty dziesięcin kierować na konto bankowe o numerze:

42 1020 1156 0000 7402 0059 4259

z dopiskiem:

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
Zbór Warszawa I