Zapraszamy w każdą sobotę na nabożeństwo do naszego Zboru,

lub na transmisję prowadzoną w serwisie YouTube.

10 Dni Modlitwy

10 Dni Modlitwy

„Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski!” Ps. 66,20 Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Jezusie Chrystusie. Coroczny program 10 Dni Modlitwy jest bardzo dobrą okazją wejścia w kolejny okres w atmosferze uduchowienia, bliskich…
Dear Guests!

We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.
It will be a great pleasure to us if you would join us in the english speaking sabbath school as well.
Let the Lord be worshipped and praised in every tongue!

Społeczność z Bogiem zachęca do dobrych myśli, szlachetnych aspiracji, jasnego pojmowania Prawdy i wzniosłych celów działania.

Ellen G. White