Podczas dzisiejszego nabożeństwa kazanie, będące jednocześnie pytaniem „czy nawrócenie wystarczy”, wygłosił pastor Jarosław Dzięgielewski.


fot. Angelika Zuber