Podczas dzisiejszego nabożeństwa Słowem Bożym dzielił się z nami pastor Mariusz Zaborowski.

fot. TD