Podczas  drugiej części nabożeństwa uczestniczyliśmy w uroczystości zakończenia roku katechetycznego. Dzieci otrzymały świadectwa z religii. Po krótkim programie w wykonaniu dzieci i młodzieży, kazanie Słowa Bożego zatytułowane „Dzień święty” wygłosił pastor Mariusz Maikowski.


fot. Angelika Zuber