Zapraszamy na transmisję koncertu Żeńskiego Chóru Kameralnego „Adwentus”, z którego dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla prześladowanych chrześcijan w Syrii. W trakcie koncertu usłyszymy też krótką prelekcję na temat sytuacji chrześcijan na świecie, którą wygłosi Iwona Zamkowska z „Głosu Prześladowanych Chrześcijan”- międzywyznaniowej organizacji broniącej prześladowanych. Zapraszamy.