Podczas dzisiejszego nabożeństwa, kazanie Słowa Bożego zatytułowane „Piękna przystań” wygłosił Przewodniczący Diecezji Wschodniej – pastor Piotr Stachurski.


fot. TD