Podczas dzisiejszego nabożeństwa gościliśmy misjonarza Vasyla Stoykę, który opowiadał o misji w Afryce.


fot. Angelika Zuber