Zapraszamy do wysłuchania kazania jak również do obejrzenia krótkiej galerii zdjęć.    

Zapraszamy na cykl 8 spotkań: “Rzecz o zbawieniu w Chrystusie”. Spotkania będzie prowadził pastor Jacek…

Zabraszamy do obejrzenia retransmiji koncertu charytatywnego – Pieśni Anny German. Zbieraliśmy pieniądze na Stowarzyszenie Mówimy…

Zapraszamy do wysłuchania kazania pastora Konrada Pasikowskiego zatytułowanergo “Odkrycie człowieka” oraz do obejrzenia krótkiej galerii…

Zapraszamy na Koncert Charytatywny Pieśni Anny German już 16.02.2019, o godzinie 18:00 na ul. Foksal…

Zapraszamy do wysłuchania kazania “Zwycięzca – Zwycięstwo – Zwycięzcy” pastora Mariusza Maikowskiego oraz do obejrzenia…