Zbór Warszawa-Centrum pragnie dzielić się dobrą nowiną z innymi. Jednym ze sposób w jaki to robimy jest bezpłatne rozpowszechnianie książek o tematyce duchowej – zarówno bezpośrednio, jak i poprzez zaopatrywanie bibliotek plenerowych i punktów wymiany książek.

Jeżeli chcesz wziąć bezpośredni udział, zapraszamy Cię do wspólnego wyjścia w soboty po nabożeństwie. (dokładne terminy podawane są w czasie ogłoszeń, pod koniec 1 części nabożeństwa).

Możesz również wspomóc tę inicjatywę finansowo, wpłacając środki na konto zboru:
43 1020 1156 0000 7302 0050 7863 koniecznie z tytułem „Fundusz ewangelizacyjny – literatura” – 100% środków zostanie przeznaczone na zakup książek, które później rozdamy wśród mieszkańców Warszawy.