Dear Guests! We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii oraz ograniczeniami państwowymi dotyczącymi ilości uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 15mkw), osoby pragnące osobiście uczestniczyć w nabożeństwie sobotnim prosimy o zapoznanie się z regulaminem i dokonanie rejestracji. Potwierdzenie możliwości przybycia na nabożeństwo przekażemy osobom zarejestrowanym w piątek wieczorem – kiedy upewnimy się, że sytuacja prawna się nie zmieni. Dziękujemy za zrozumienie.

Rejestracja na nabożeństwo 16 stycznia

Umożliwiamy zarejestrowanie się 20 osób do udziału osobistego. Należy wypełnić prosty formularz podając swoje dane osobowe: KLIKNIJ TUTAJ

Regulamin uczestnictwa w nabożeństwach podczas pandemii wirusa SARS-CoV-2

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w nabożeństwach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Zbór Warszawa-Centrum (dalej: Zbór), mieszczącego się przy ul. Foksal 8, Warszawa.

2. Celem niniejszych zasad jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników oraz sprawujących kult religijny.

3. W nabożeństwie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, uczestnik powinien pozostać w domu i skontaktować się z odpowiednimi służbami.

5. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przez cały czas trwania nabożeństwa, oraz zachowywania bezpiecznego dystansu pomiędzy sobą.

6. Każdy uczestnik wchodząc do pomieszczeń zborowych zobowiązany jest zdezynfekować ręce używając środków własnych, lub zapewnionych przez Zbór – znajdujących się przy wejściu do pomieszczenia.

Obserwuj nas: