W związku z ograniczeniami państwowymi dotyczącymi ilości uczestników zgromadzeń religijnych (1 osoba na 15mkw), osoby pragnące osobiście uczestniczyć w nabożeństwie sobotnim prosimy o zapoznanie się z regulaminem i dokonanie rejestracji. Ponieważ limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciwko covid-19, osoby te mogą uczestniczyć bez rejestracji (z zachowaniem zasad poniższego regulaminu), prosimy jedynie o posiadanie zaświadczenia o zaszczepieniu.

Rejestracja na nabożeństwo 12 czerwca

Umożliwiamy zarejestrowanie się 20 osób do udziału osobistego. Należy wypełnić prosty formularz podając swoje dane osobowe: KLIKNIJ TUTAJ

Regulamin uczestnictwa w nabożeństwach podczas pandemii wirusa SARS-CoV-2

1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w nabożeństwach Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Zbór Warszawa-Centrum (dalej: Zbór), mieszczącego się przy ul. Foksal 8, Warszawa.

2. Celem niniejszych zasad jest ochrona zdrowia i zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników oraz sprawujących kult religijny.

3. W nabożeństwie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które według swojej najlepszej wiedzy, nie są osobami zakażonymi oraz nie przebywają na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym.

4. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów, uczestnik powinien pozostać w domu i skontaktować się z odpowiednimi służbami.

5. Uczestnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa przez cały czas trwania nabożeństwa, oraz zachowywania bezpiecznego dystansu pomiędzy sobą.

6. Każdy uczestnik wchodząc do pomieszczeń zborowych zobowiązany jest zdezynfekować ręce używając środków własnych, lub zapewnionych przez Zbór – znajdujących się przy wejściu do pomieszczenia.