Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 12 ust. 1-3 Statutu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej Rada Kościoła uchwałą RK 240/XXIV/2022 podjęła decyzję o zwołaniu XXIII zwyczajnego Zjazdu Kościoła. Obrady Zjazdu rozpoczną się w czwartek, 25 maja 2023 roku i trwać będą do godzin popołudniowych dnia następnego, tj. 26 maja. Miejscem obrad będzie aula Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej w Podkowie Leśnej.

Nabożeństwo dziękczynne odbędzie się 27 maja (sobota) w Kościele Ewangelicko-Reformowanym w Warszawie przy al. Solidarności 76a. Wszystkich współwyznawców prosimy o modlitwy w intencji zbliżającego się Zjazdu Kościoła.

Ryszard Jankowski, przewodniczący