Zapraszamy do wysłuchania kazania pastora Grzegorza Korczyca zatytułowanego “Serce masz po lewej stronie” oraz do…

Zapraszamy do wysłuchania kazania pastora Mariusz Maikowskiego “Jak żyd z papieżem rozmawiał….czyli o interpretacji Pisma…

Zapraszamy do lektury 3 numeru Biuletynu “Chrońmy zdrowie”.

Nowa lekcja, pierwszy temat, zapraszamy do lektury:

Zapraszamy do wysłuchania kazania Zdzisława Plesa “On jest wierny, On nie kłamie” oraz do obejrzenia…

Zapraszamy do wysłuchania kazania pastora Marka Micyka, jak również do obejrzenia krótkiej fotorelacji z nabożeństwa….

Jeśli nie miałeś okazju wysłuchać wykładów pastora Jacka Mattera na temat zbawienia w Jezusie Chrystusie,…

Zapraszamy do lektury Biuletynu z dnia 9 marca 2019.

Zapraszamy do wysłuchania kazania Karoliny Harasim, jak również do obejrzenia krótkiej fotorelacji z nabożeństwa.