Zapraszamy do lektury biuletynu:

Zapraszamy na serię 10 spotkań “Z ARCHEOLOGIĄ PRZEZ KRAJE BIBLIJNE”, które będzie prowadził prof. Bernard Koziróg….

Zapraszamy do lektury biuletynu:

Zapraszamy na spotkanie na temat Życia (nie twórczości) Ellen G. White. 5 października o godzinie…

Zapraszamy do lektury 9 numeru Biuletynu “Chrońmy zdrowie”.

Zapraszamy do lektury biuletynu:

Zapraszamy na Noc Świątyń do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego. 21 września (sobota) – od godziny…

Zapraszamy do lektury biuletynu:

Zapraszamy do lektury 7 numeru Biuletynu “Chrońmy zdrowie”.