Wieczerza Pańska

Wieczerza Pańska

15 kwietnia obchodzić będziemy w naszym zborze pamiątkę śmierci naszego Pana i Zbawcy – Wieczerzę Pańską. Warto już dziś rozpocząć szczególne rozmowy z Bogiem i bliskimi wyznając wszelkie grzechy i niewłaściwe zachowania, które powodowały nieporozumienia, smutek i ból u…

Dary 13 soboty

Dary 13 soboty

Drodzy Współwyznawcy, Tegoroczna kolekta w ramach darów ostatniej soboty pierwszego kwartału jest szczególną okazją zdarzającą się raz na kilkanaście lat. Składając dzisiejszy dar przeznaczony na budowę studia Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego Głosu Nadziei bądźmy świadomi, że dary na ten cel składane…

Spotkanie seniorów

Spotkanie seniorów

Drodzy Seniorzy! Przypominamy o spotkaniu, które odbędzie się 19 marca (niedziela), czyli już jutro, o godz. 14.00. Zaplanujcie sobie czas na to spotkanie. Mamy nadzieję, że nikogo nie zabraknie. Na inauguracyjnym spotkaniu klubu seniora będzie omawiany trudny i krępujący,…

10 dni modlitwy

10 dni modlitwy

Bóg wylał Swego Ducha w dniu Pięćdziesiątnicy, gdy jego Kościół modlił się wspólnie dziesięć dni, prosząc o Jego obiecane błogosławieństwo. Nasz Pan jest gotowy, aby zrobić to ponownie – również dziś! Na całym świecie adwentystyczne kościoły doświadczają odnowienia Ducha…

Sobotnie nabożeństwo

Sobotnie nabożeństwo

Sobotnie nabożeństwo jest dla Adwentystów najważniejszym ze wszystkich cotygodniowych zgromadzeń Kościoła. Jest szczególną radością spotkania z Bogiem w święty dzień Sabatu. Sobota jest dniem poświęconym dla Boga, który Bóg wyróżnił, pobłogosławił i uczynił świętym po dziele stworzenia (Rdz. 2:2-3), a…