Drodzy Współwyznawcy,

Tegoroczna kolekta w ramach darów ostatniej soboty pierwszego kwartału jest szczególną okazją zdarzającą się raz na kilkanaście lat. Składając dzisiejszy dar przeznaczony na budowę studia Ośrodka Radiowo-Telewizyjnego Głosu Nadziei bądźmy świadomi, że dary na ten cel składane są podczas nabożeństw odbywających się we wszystkich zborach świata.

Jest to dla nas wielkim przywilejem, bo nie tylko zostaną zebrane dary, ale
w najbardziej odległych krajach nasze siostry i bracia w Jezusie Chrystusie dowiedzą się, że istnieje taki kraj jak Polska, a w nim działa i głosi ewangelię zbawienia polski oddział światowej adwentystycznej telewizji Hope Channel.

Zbudowanie studia umożliwi dalszy rozwój Głosu Nadziei i profesjonalne przygotowanie polskich programów, dzięki którym poselstwo adwentystyczne dotrze do jeszcze większej ilości mieszkańców naszego kraju oraz Polaków przebywających zagranicą. Dlatego już dzisiaj w imieniu zespołu pracowników Głosu Nadziei oraz Zarządu Kościoła dziękujemy za złożone przez Wasz w dniu dzisiejszym dary.

Dziękujemy za Wasz dar na Studio Hope Channel!

Z braterskim pozdrowieniem

Jan Kot i Marek Rakowski