W wieku 91 lat zmarł Stanisław Dąbrowski, wieloletni przewodniczący Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce oraz wykładowca w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego w Podkowie Leśnej.

Stanisław Dąbrowski urodził się 3 stycznia 1925 roku w Dubnie, na Wołyniu (dzisiejsza Ukraina). Podczas okupacji hitlerowskiej, aresztowany i osadzony w obozie, z którego zbiegł. Następnie powtórnie zatrzymany i wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec, gdzie przebywał aż do wyzwolenia przez armię amerykańską. Po powrocie do kraju zamieszkał w Łodzi, gdzie pracował jako urzędnik w Izbie Skarbowej.

W latach 1947-1953 był skarbnikiem Diecezji Południowej. W latach 1954-1965 pełnił funkcję sekretarza i skarbnika Zarządu Centralnego Kościoła. W roku 1957 reaktywował działalność Wydawnictwa „Znaki Czasu,” kościelnej oficyny wydawniczej założonej w 1921 roku. W latach 1957-1959 był aktywistą i starszym zboru warszawskiego, a w okresie 1964-1965 pełnił funkcję duszpasterza tegoż zboru.

Był także członkiem Komitetu Wykonawczego Wydziału Północno-Europejskiego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego oraz członkiem wielu komisji międzynarodowych. Reprezentował polski Kościół na sesjach Generalnej Konferencji w San Francisco, Detroit, Atlantic City, Wiedniu, Dallas i Nowym Orleanie. W latach 1965-1988 pełnił funkcję przewodniczącego Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce. Po zakończeniu tej służby pracował m.in. jako wykładowca w Wyższej Szkole Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego. Piastował również funkcję starszego zboru w Podkowie Leśnej.

W dorobku autorskim Stanisława Dąbrowskiego znajduje się kilkadziesiąt publikacji książkowych i blisko tysiąc artykułów publikowanych w prasie krajowej i zagranicznej. W 1972 otrzymał on tytuł doktora honoris causa Andrews University w USA.

Rodzinie pogrążonej w żalu pragniemy złożyć wyrazy głębokiego współczucia wraz z życzeniami spotkania się z bratem Stanisławem Dąbrowskim w Domu Bożym.

Pogrzeb brata Stanisława Dąbrowskiego odbędzie się 8 września o godz. 15.00 w Warszawie na Cmentarzu Ewangelicko-Reformowanym (ul. Żytnia 42


źródło: adwent.pl