Błogosławieni owi słudzy, których pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę, powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole, i przystąpiwszy, będzie im usługiwał.

Łuk. 12,37


Drogie Siostry, Drodzy Bracia.

Mijający rok obfitował w wydarzenia potwierdzające bliskie spełnienie nadziei drugiego przyjścia Chrystusa. Wbrew niewierze, zamieszaniu i niepewności jutra, które dotykają ludzkości, my pragniemy, by trwanie w błogosławionej więzi z Niebiańskim Ojcem wzmocniło nasz pokój i radość, a także świadectwo o powracającym Zbawicielu oraz owoc nawróconego życia.

Dlatego też na nadchodzący 2017 rok pragniemy polecić Was szczególnej opiece Bożej. Modlimy się nie tylko o Pańskie wsparcie w każdej chwili, ale też, byśmy wszyscy to szczególne prowadzenie potrafili dostrzec, by przez to budowała się wiara nasza, jak i pewność, że Bóg prowadzić będzie w swej łaskawości dalej, aż do szczęśliwego spotkania z Jezusem przy jego powrocie.

Niech Wszechmogący wyposaży nas i nasze domy we wszystko „co jest potrzebne do życia i pobożności” (2 Piotr. 1,3).

W imieniu Zarządu Kościoła
brat w Chrystusie
Jarosław Dzięgielewski