Dear Guests! We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.

Zapraszamy na serię 10 spotkań “Z ARCHEOLOGIĄ PRZEZ KRAJE BIBLIJNE”, które będzie prowadził prof. Bernard Koziróg.

Spotkanie będą się odbywały już od 19 października (w soboty i w niedziele) aż do 17 listopada w Warszawie, na ul. Foksal 8 od godz.18.00.

Wszystkie wykłady będą całości ilustrowane zdjęciami zrobionymi w krajach biblijnych przez prelegenta.

Czego można się spodziewać:

  • 19.10.2019- Ziemia Święta w Biblii i archeologii

Powędrujemy przez Izrael w poszukiwaniu miejsc biblijnych. Powiemy o odkryciach archeologicznych, które potwierdzają wydarzenia opisane na kartach Pisma Świętego.

  • 20.10.2019 – Jerozolima – miasto trzech religii

Trzy dominujące religie Jerozolimy to judaizm, chrześcijaństwo oraz islam. Zobaczymy ich święte miejsca i powiemy o zależnościach pomiędzy nimi. Odwiedzimy też Betanię, gdzie Jezus dokonał wskrzeszenia Łazarza.

  • 26.10.2019 – Odkrycia w Qumran potwierdzają Biblię

Najpierw odwiedzimy Galileę, gdzie zobaczymy miejsca związane z działalnością Jezusa Chrystusa, a potem udamy się na południe, do Qumran, gdzie miało miejsce największe odkrycie w archeologii biblijnej.

  • 27.10. 2019 – Egipt – królestwo śmierci

Wiele wydarzeń opisanych w Biblii miało miejsce na terenie Egiptu, który przez historyków i archeologów nazywany jest królestwem śmierci, głównie z tego powodu, że całe życie Egipcjan, było przygotowaniem do śmierci. Zobaczymy Izraelitów, którzy byli niewolnikami w Egipcie, i wyszli stamtąd, aby udać się do Ziemi Obiecanej.

  • 2.11.2019 -Asyria i Babilonia w Biblii i archeologii

Udamy się do Mezopotamii, gdzie w swoim czasie panowały dwie wielkie potęgi: Asyria i Babilonia. Zobaczymy jak archeologia potwierdza treści biblijne dotyczące tych królestw.

  • 3.11.2019 – Królowie perscy a Biblia

Prześledzimy historię królów perskich, którzy są opisani na kartach Biblii. Zobaczymy, co na ten temat mówi archeologia.

  • 9.11.2019 – Liban, Syria i Jordania w Biblii i archeologii

W tych trzech sąsiadujących z Izraelem krajach miało miejsce wiele wydarzeń opisanych na kartach Biblii. Prześledzimy je i porównamy treść biblijną z odkryciami archeologicznymi.

  • 10.11.2019 – Azja Mniejsza, Grecja i Rzym – tereny misji apostoła Pawła

Opowiemy o wędrówkach misyjnych ap. Pawła na terenie Azji Mniejszej (dzisiejsza Turcja), Grecji i Rzymu. Zobaczymy miejsca związane z Biblią.

  • 16.11.2019 – Cypr i Malta – tereny misji apostoła Pawła

Opowiemy o wędrówkach misyjnych ap. Pawła na terenie Cypru i Malty. Zobaczymy miejsca związane z Biblią.

  • 17.11.2019 – Wpływ religii i polityki bliskowschodniej na Europę

Podsumujemy wydarzenia bliskowschodnie i ich wpływ na Europę. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co czeka nas w przyszłości.

Obserwuj nas: