Dear Guests! We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.

Czy zdajemy sobie tak do końca sprawę, jako adwentyści, czym jest wolność religijna w ogóle i czym jest w szczególności dla nas?  Dla wielu adwentystów uczestnictwo w sobotnim nabożeństwie jest oczywiste. Przed pójściem do kościoła powstrzymałaby nas tylko choroba lub bardzo zła pogoda. Ale przychodzimy do kościoła, bo mamy wolność religijną. Możność wielbienia Boga, gdzie się chce i jak się chce, jest właśnie wolnością religijną.

Wolność w ogóle, a tym wolność religijna, pochodzi od Boga. Bóg dał ja nam, gdyż bez wolności nie ma miłości. A skoro sam Bóg jest wolny, a my zostaliśmy stworzeni na Jego obraz, zatem jak On
powinniśmy cieszyć się wolnością. Adwentyści jako promotorzy wolności religijnej zabiegają o tę wolność nie tylko dla Kościoła adwentystycznego i jego poszczególnych wyznawców, ale także dla innych. Nikt nie powinien być zmuszany do określonego podążania za Bogiem, wbrew własnemu sumieniu. Powinniśmy zatem chronić wolność religijną wszystkich ludzi.

Departament Spraw Publicznych i Wolności Religijnej ogólnoświatowego Kościoła adwentystów częstokroć staje w obronie wolności religijnej nieadwentystów. Na przykład ostatnio udzielił prawnego wsparcia muzułmance, którą zwolniono z pracy z powodu jej nakrycia głowy. Dlaczego? Ponieważ jako adwentyści dnia siódmego oczekujemy respektowania w miejscu pracy tych samych praw, gdy chodzi o święcenie soboty.

Niestety 76 proc. światowej populacji żyje w krajach, gdzie wolność religijna jest poważnie ograniczona, a mniejszości religijne są dyskryminowane lub ich działalność jest w ogóle zakazana.
Wszystko, co godzi w ludzkie sumienie, narusza tym samym godność człowieka i pozbawia jednostkę części człowieczeństwa. I właśnie dlatego – by bronić tej wolność – przedstawiciele Departamentu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej, a w Polsce kościelnego Sekretariatu o tej samej nazwie, starają się utrzymywać dobre stosunki z władzami świecki i religijnymi różnych szczebli. Chcemy być wobec nich ambasadorami wolności religijnej i samego adwentyzmu dnia siódmego. Chcemy być po prostu dobrymi sąsiadami.

Wolność religijna ma też zasadnicze znaczenie dla misji Kościoła adwentystycznego. Pozwala nam swobodnie dzielić się swoją wiarą i przekonaniami z innymi. Zanim jednak ktoś zrozumie naszą wiarę, powinien nas poznać. Dlatego staramy się wchodzić w różne kontakty z lokalnymi liderami społecznymi, świeckimi i religijnymi, aby mieć na nich pozytywny wpływ, a przez nich na całe społeczeństwo.

Codzienne budowanie dobrych relacji z innymi ludźmi stanowi wsparcie misji Kościoła. Może to robićkażdy adwentysta. Sprawy publiczne i wolność religijna to nie kwestia li tylko centrali Kościoła, to również poziom lokalny – zborów i poszczególnych wyznawców. To waszą rolą jest kształtować dobre stosunki z otoczeniem, uczestnicząc w wydarzeniach istotnych dla lokalnych społeczności, zaprzyjaźniając się z burmistrzami, przedstawicielami samorządów…

Jeśli zauważasz lokalnie coś niepokojącego, naruszającego wolność religijną, godzącego w mniejszości religijne – zabierz głos, napisz list do lokalnych mediów, wyślij wiadomość, zadzwoń do swojego przedstawiciela (radnego, posła ze swojego terenu lub do kościelnego Sekretariatu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej). Bądź głosem wolności! Ale jednocześnie w każdej sytuacji bądź uprzejmy, łagodny, szanujący ludzką godność. Wolność religijna to styl życia. Nie zapominajmy również o modlitwie w intencji działań Kościoła na rzecz wolności religijnej oraz – jak uczy Biblia – w intencji władz świeckich.

Pastor Andrzej Siciński
Dyrektor Sekretariatu Spraw Publicznych
i Wolności Religijnej

Obserwuj nas: