Dear Guests! We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.

Podczas sobotniego nabożeństwa była obchodzona pamiątka Wieczerzy Pańskiej, poprzedzona obrzędem umywania nóg. Tę część nabożeństwa prowadzili pastorzy: Paweł Lazar, Krzysztof Romanowski i Grzegorz Korczyc oraz starsi zboru: Janusz Pawlak, Dariusz Karpiuk i Marcin Grzesiak.

Kazanie, nawiązujące w swej tematyce do uroczystości Wieczerzy Pańskiej, wygłosił pastor Krzysztof Romanowski. Uroczystość ta jest czasem odkrywania prawdy o Bogu, ucieleśnionym w Jezusie Chrystusie, i o człowieku. Stanowi również dogodną okazję, by zastanowić się nad życiem i śmiercią Zbawiciela. Pastor postawił wiele ważnych pytań, na przykład:

  • Dlaczego pojawienie się Chrystusa na ziemi wywołało głębokie zaniepokojenie wśród Faryzeuszy i Saduceuszy?
  • Dlaczego nie było akceptacji dla Jego służby?
  • Dlaczego Jezus był kontrolowany i śledzony na każdym kroku?
  • Dlaczego zdecydowano się Go zgładzić?
  • Co wzbudziło nienawiść do Niego?
  • Dlaczego wyparli się i zdradzili Go najbliżsi?
  • Co takiego było w życiu Jezusa, że skazano Go na haniebną śmierć?

Pytania można by mnożyć bez końca, jednakże trudno znaleźć na nie odpowiedzi.

W tekstach Nowego Testamentu, np. w 10 rozdziale Ewangelii Jana, czy w 3 rozdziale Ewangelii Marka, można przeczytać o tym, jak ludzie szukali sposobów, żeby zgładzić Syna Człowieczego.

Na zakończenie kazania pastor zwrócił uwagę na to, że przystępując do Wieczerzy Pańskiej, musimy wystrzegać się ducha, który kierował przeciwnikami Zbawiciela, a także musimy oczyścić się z wszelkich uprzedzeń, nienawiści i negatywnych uczuć wobec innych.

Paczini

Obserwuj nas: