Dear Guests! We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.

Podczas tego szczególnego Tygodnia Modlitwy weźmiemy pod uwagę najważniejszą, najbardziej wpływową i kontrowersyjną księgę wszech czasów — Biblię. Bez wątpienia Biblia jest najbardziej rozpowszechnioną księgą w świecie. Według niedawnych oszacowań wydrukowanych zostało ponad pięć miliardów kopii. Biblia ma najwięcej w świecie tłumaczeń, bo — w całości lub częściowo — przetłumaczono ją na 2932 języki. Cały Nowy Testament jest dostępny w 1333 językach, a cała Biblia w 553.
Poprzez stulecia Biblia była dla milionów przewodnikiem, źródłem pociechy i zachęcenia. Bywała także zakazywana, palona, szkalowana i fałszywie przedstawiana przez jej przeciwników.
Jaki wpływ ma ta starożytna, a jednak ponadczasowa księga na nas jako adwentystów dnia siódmego? Jak możemy być wierni Bogu i Jego Słowu, żyjąc w postmodernistycznym świecie? Na te i jeszcze więcej pytań znajdziesz odpowiedzi, odkrywając Słowo Boże w naszych obecnych czytankach.
W praktyczny sposób poruszone zostaną kwestie objawienia i natchnienia Biblii. Przedstawione zostaną także ogólne zasady czytania Biblii w sposób dokładny i odpowiedni. Dodano też inne ważne tematy: Jak Biblia pokazuje mi Jezusa? Jak pomaga mi w rozeznaniu tego, co jest słuszne, a co nie? Jak napełni mnie nadzieją i odwagą w ostatecznych dniach?
Zachęcam was jako ogólnoświatową kościelną rodzinę, abyście przeznaczyli każdego dnia czas na „odłączenie się” od naszych zajęć, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o Biblii, modlić się i słuchać głosu Bożego ze stron Jego Słowa.
Niech Pan błogosławi nas, gdy razem przygotowujemy się na Jego rychły powrót. Maranatha!

TED N.C. WILSON

Text Divider

Obserwuj nas: