Studiując Księgę Przysłów moją uwagę przykuło to, jak często jest w niej wspomniany sprawiedliwy. Postanowiłam zbadać, na czym polega wyjątkowość człowieka sprawiedliwego. Okazuje się, że to największy sukces, jaki można w życiu odnieść. Poniżej przytoczę wybrane korzyści wypływające z  bycia sprawiedliwym:

 • sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje (Prz. 10, 30)
 • praca wystarczy mu na życie (10, 16)
 • Pan nie dopuści, aby cierpiał głód (10, 3)
 • sprawiedliwość ratuje go od śmierci (11, 4), toruje mu drogę (11, 5), ratuje z niedoli (11, 8)
 • to, czego pragnie bywa mu dane (10, 24), gdyż pragnie tylko dobra (11, 23)
 • rozwija się jak liść zielony (11, 28)
 • jego dom się ostoi (12, 7)
 • wychodzi cało z nieszczęścia (12, 13)
 • nie spotka go żadne zło (12, 21)
 • ma się lepiej niż inny (21, 26)
 • nagrodą sprawiedliwego jest szczęście ( 13, 21)
 • Bóg go miłuje (15, 9)
 • ma oparcie w swojej niewinności (14, 32)
 • Pan wysłuchuje jego modlitwy (15, 29)
 • jest bezpieczny (18, 10)

Cudownie być sprawiedliwym. Tylko jak to osiągnąć? Czym charakteryzuje się człowiek sprawiedliwy?

Odpowiedź znalazłam w tej samej księdze. Oto jego cechy:

 • usta sprawiedliwego są źródłem życia (10, 11), tryskają mądrością (10, 31)
 • język jest wybornym srebrem (10, 20)
 • jego wargi pokrzepiają (10, 21), wypowiadają to, co jest miłe (10, 32)
 • pragnie tylko dobra (11, 23)
 • myśli o tym, co prawe (12, 5)
 • nienawidzi fałszywej mowy (13, 5)
 • jego serce rozważa, co odpowiedzieć (15, 28)
 • jest nieustraszony (28, 1)
 • jego światłość jaśnieje (13, 9)

Rozmarzyłam się. Cel jest ambitny, ale z pomocą Boga realny.

Chcę być sprawiedliwa.

A.R.