Dear Guests! We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.

Studiując Księgę Przysłów moją uwagę przykuło to, jak często jest w niej wspomniany sprawiedliwy. Postanowiłam zbadać, na czym polega wyjątkowość człowieka sprawiedliwego. Okazuje się, że to największy sukces, jaki można w życiu odnieść. Poniżej przytoczę wybrane korzyści wypływające z  bycia sprawiedliwym:

 • sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje (Prz. 10, 30)
 • praca wystarczy mu na życie (10, 16)
 • Pan nie dopuści, aby cierpiał głód (10, 3)
 • sprawiedliwość ratuje go od śmierci (11, 4), toruje mu drogę (11, 5), ratuje z niedoli (11, 8)
 • to, czego pragnie bywa mu dane (10, 24), gdyż pragnie tylko dobra (11, 23)
 • rozwija się jak liść zielony (11, 28)
 • jego dom się ostoi (12, 7)
 • wychodzi cało z nieszczęścia (12, 13)
 • nie spotka go żadne zło (12, 21)
 • ma się lepiej niż inny (21, 26)
 • nagrodą sprawiedliwego jest szczęście ( 13, 21)
 • Bóg go miłuje (15, 9)
 • ma oparcie w swojej niewinności (14, 32)
 • Pan wysłuchuje jego modlitwy (15, 29)
 • jest bezpieczny (18, 10)

Cudownie być sprawiedliwym. Tylko jak to osiągnąć? Czym charakteryzuje się człowiek sprawiedliwy?

Odpowiedź znalazłam w tej samej księdze. Oto jego cechy:

 • usta sprawiedliwego są źródłem życia (10, 11), tryskają mądrością (10, 31)
 • język jest wybornym srebrem (10, 20)
 • jego wargi pokrzepiają (10, 21), wypowiadają to, co jest miłe (10, 32)
 • pragnie tylko dobra (11, 23)
 • myśli o tym, co prawe (12, 5)
 • nienawidzi fałszywej mowy (13, 5)
 • jego serce rozważa, co odpowiedzieć (15, 28)
 • jest nieustraszony (28, 1)
 • jego światłość jaśnieje (13, 9)

Rozmarzyłam się. Cel jest ambitny, ale z pomocą Boga realny.

Chcę być sprawiedliwa.

A.R.

Obserwuj nas: