Zapraszamy do wysłuchania kazania pastora Marka Micyka, jak również do obejrzenia krótkiej fotorelacji z nabożeństwa….

Zapraszamy do wysłuchania kazania Karoliny Harasim, jak również do obejrzenia krótkiej fotorelacji z nabożeństwa.

Zapraszamy do wysłuchania kazania jak również do obejrzenia krótkiej galerii zdjęć.    

Zabraszamy do obejrzenia retransmiji koncertu charytatywnego – Pieśni Anny German. Zbieraliśmy pieniądze na Stowarzyszenie Mówimy…

Zapraszamy do wysłuchania kazania pastora Konrada Pasikowskiego zatytułowanergo “Odkrycie człowieka” oraz do obejrzenia krótkiej galerii…

Zapraszamy do wysłuchania kazania Piotra Stachurskiego oraz obejrzenia fotografii z Nabożeństwa i Wieczerzy Pańskiej.

Zapraszamy do wysłuchania kazania Władysława Kosowskiego oraz do obejrzenia krótkiej galerii zdjęć z pierwszego w…

Zapraszamy do wysłuchania kazania Mariusza Maikowskiego oraz do obejrzenia krótkiej galerii zdjęć.

Zapraszamy do obejrzenia kazania Mariusza Maikowskiego “Mojżesz, Chrystus, Ty i ja” oraz fotorelacji z nabożeństwa…