Dear Guests! We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.

Gdy zbliża się czas Wieczerzy Pańskiej, moje myśli biegną ku obietnicy podanej nam przez samego Zbawiciela. W Ewangelii św. Mateusza 26,29 czytamy „Ale powiadam wam: Nie będę pił odtąd z tego owocu winorośli aż do owego dnia, gdy go będę pił z wami na nowo w Królestwie Ojca mego”. Często zadaję sobie pytanie: czy to właśnie ta wieczerza będzie ostatnią przed spotkaniem w Królestwie naszego Ojca? Zbawiciel często przypominał o potrzebie czuwania i bycia gotowym na Jego przyjście.

Niech zatem tęsknota za powrotem wspaniałego Odkupiciela oraz wizja zajęcia miejsca u Jego boku, aby złożyć mu osobiste podziękowania, wypełnia nasze serca i myśli. Nie zapominajmy o okazanej dobroci i cierpliwości naszego Pana i Zbawcy. Niech ogrom zajęć i codziennych obowiązków nie przesłania nam tego co jeszcze przed nami, abyśmy mogli wszyscy z wdzięcznością zgodnie wykrzyknąć za apostołem Janem: „Amen! Przyjdź Panie Jezu”. (Ap.22:20)

Jan Pawlak

Obserwuj nas: