Dear Guests! We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.

„A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś.” Jana 17. 20-21

Temat jedności kościoła nie raz pojawia się w Biblii, a Pan Jezus jest gwarantem tego, że taki stan można osiągnąć. W myśl tej idei w naszym zborze odbywa się co roku uroczystość noworocznej agapy.

Ostatnie takie spotkanie odbyło się w minioną niedzielę, 3 stycznia. Był to wyjątkowy czas, kiedy wszyscy mogliśmy się nie tylko spotkać, aby rozmawiać i wspólnie podziękować Bogu za wszystkie błogosławieństwa, którymi obdarował nas w minionym roku, ale również dołączyć się do chwały niebios śpiewając pieśni pochwalne Bogu.

Na początku spotkania krótkie kazanie wygłosił pastor Krzysztof Romanowski. Na przykładzie narodu izraelskiego pokazał jak Bóg może przemówić i do nas, nawołując – Ty idź, a ja będę z Tobą. Po przemówieniu w małych grupach wznosiliśmy modlitwy dziękczynne do Pana. Szczególnie miło było widzieć jak najmłodsi z nas chwalą Stwórcę najlepiej jak potrafią.

Niesamowicie ciekawy był pokaz zdjęć, który ukazał różnorodność wspólnych przeżyć minionego roku. Dzięki oglądanym obrazom przypomnieliśmy sobie poprzednią agapę, uroczystości Wieczerzy Pańskiej, śluby i chrzty.

Program noworocznego spotkania urozmaicili członkowie zboru z Żoliborza, którzy mimo, że na co dzień nie należą do zboru Warszawa Centrum, są częścią naszej rodziny w Jezusie Chrystusie. Przybliżyć nas do atmosfery Nieba pomogli również przedstawiciele grupy ukraińskiej, którzy zaprezentowali to, co będziemy robić w Nowym Królestwie: „Święci otrzymują palmę zwycięstwa i harfę. Następnie aniołowie podają ton i każda ręka zręcznie dotyka strun instrumentu, wydobywając z niego przepiękną muzykę. Niewypowiedziana błogość opanowuję każde serce i zewsząd odzywają się głosy dziękczynienia: „Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją, i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. (Ap. 1:5-6)” (Ellen White, Wielki Bój)

Anastasiia Stolarska

fot. Łukasz Słociak


okładka: Michał Romanowski

Obserwuj nas: