Dear Guests! We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.

Podczas dzisiejszego  nabożeństwa słowo misyjne skierował Dawid Bernaciak. Mówił o tym, jak nierozerwalne jest głoszenie ewangelii z medyczna służbą misyjną.

Ta medyczna praca misyjna jest przeznaczona dla każdego członka zboru. Dawid opowiedział o tym jak był w Austrii, w medycznym sanatorium misyjnym i jakie dobrodziejstwa niesie ta instytucja dla społeczeństwa. Szkoła ta kładzie nacisk na każdą płaszczyznę rozwoju człowieka. Każdy pacjent i pracownik z wielką przyjemnością brał udział w codziennych nabożeństwach. Naszym zadaniem jest odpowiedzieć na potrzeby otaczających nas ludzi, dokładnie w ten sam sposób jak robił to Jezus. Dawid opowiedział o wielu osobach, które w tej medycznej szkole misyjnej oddały swoje życie Jezusowi. Na lekcji szkoły sobotniej studiowaliśmy księgę Hioba. Zastanawialiśmy się, skąd Hiob wziął siły do zniesienia cierpienia.

Druga część nabożeństwa rozpoczęliśmy, historią dla dzieci. Opowieść była o ogromnym cyrkowym słoniu, który był przywiązany do niewielkiego kołka i nigdy nie próbował go wyrwać. Nikt nie wiedział dlaczego tak się zachowuje. Dopiero stary cyrkowiec wyjaśnił, że słoń ten był przywiązywany gdy był mały i przyzwyczaił się do tego, że nie potrafi go wyrwać. Obyśmy w przeciwieństwie do tego słonia nigdy nie przestawali walczyć z naszymi słabościami.

Następnie zaprosiliśmy na scenę siostrę, która obchodziła uroczystość swoich 95 urodzin. Podziękowaliśmy Bogu za to, że siostra jest wśród nas.

29-10-2016-12

Kazanie Słowa Bożego skierował do nas brat Szczepański ze zboru Warszawa Żoliborz. Zadał ważne pytania. Czy jesteś chrześcijaninem? Co to dla Ciebie oznacza?

Zobaczyliśmy, że Bóg żąda od nas doskonałości, że nie może zaakceptować niczego innego jak doskonałość. Ale jak osiągnąć doskonałość, skoro człowiek jest niewolnikiem grzechu? Kiedyś uczniowie zadali pytanie – jak możemy być zbawieni. Wtedy Chrystus odpowiedział im: u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Chrystus, chce uczynić nas doskonałymi, czy mu na to pozwolimy? Jezus zaparł się samego siebie by wypełniać wolę Bożą, my musimy uczynić to samo.

M.B.

fot. Tomasz Dutkowski

Obserwuj nas: