Dear Guests! We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.

Dzisiejsze nabożeństwo obfitowało w śpiew. Serca zborowników były rozśpiewane. Na apelu ewangelizacyjnym dowiedzieliśmy się o projektach misyjnych w Suwałkach oraz Podkowie Leśnej. Bóg wychodzi naprzeciw największym potrzebom serc ludzkich. Następnie zgromadzenie podzieliło się na mniejsze grupy, aby wspólnie się uczyć, otwierając Słowo Boże. Rozważaliśmy czy Jezus przyniósł miecz czy też pokój.

Drugą część rozpoczęliśmy historią dla dzieci, które wykazały się szczególną aktywnością na dzisiejszym nabożeństwie. Historia mówiła o czasach ZSRR, gdy trzeba było niezwykłej odwagi, by być wiernym Bogu. Kazaniem Słowa Bożego służył Pastor Zaborowski. Przeniósł nas do poselstwa księgi Malachiasza. Przez tę księgę Bóg chce nam powiedzieć, że umiłował nas ponad wszystko. Izrael gardził tą miłością. A co my robimy? Co robisz Ty i ja, gdy Pan do nas przychodzi? Bóg mówi do nas, byśmy pilnowali swojego umysłu, byśmy badali serca. Kieruje nasz wzrok na swoje prawo. Obiecuje także, że pośle proroka, który pójdzie i będzie głosił w mocy proroka Eliasza. Tym prorokiem będzie Kościół ostatków, który zwróci serca ojców ku synom, a synów ku ojcom. Ten Kościół będzie Kościołem czystym, znającym Pana. Bóg obiecuje nam zwycięstwo, jeśli tylko się Jemu poddamy. Z tą nadzieją zwycięstwa zakończyliśmy nabożeństwo.

M.B.

fot. Karolina Słociak

Obserwuj nas: