Dear Guests! We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.

Pierwsza część sobotniego nabożeństwa poprowadzona została przez Macieja Mattera. Apelem dzielił się z nami pastor Krzysztof Romanowski i przedstawił świadectwa osób, których usilne modlitwy we wszelakich intencjach zostały wysłuchane. Wiele takich intencji i próśb zanoszonych było z pomocą grupy modlitewnej, która informowana jest o potrzebie modlitwy za pośrednictwem smsów.

W trakcie drugiej części nabożeństwa miała miejsce ordynacja starszego zboru oraz diakonów. W kazaniu słowa Bożego pastor Krzysztof Romanowski opierał się na tekstach: „Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść; pragnąłem, a daliście mi pić; byłem gościem, a przyjęliście mnie” (Mt 25:35), oraz „ Ale wy jesteście rodzajem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście opowiadali cnoty tego, który was powołał z ciemności ku dziwnej swojej światłości” (1P 2:9) tłumacząc, iż wszystkim w naszym życiu możemy świadczyć lub zaprzeczać naszej wierze i wyznaniu, a powołani jesteśmy, aby ukazywać ludziom oblicze naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Kończąc nabożeństwo pastor Janusz Pawlak podziękował spontanicznie, co było bardzo miłe, wszystkim zaangażowanym w działalność zboru, Mikołajowi Manżetowi i Mateuszowi Bernaciakowi za tłumaczenie nabożeństw obcokrajowcom oraz rodzicom małych dzieci, z którymi regularnie przychodzą do kościoła.

M.G.

fot. Łukasz Słociak

Obserwuj nas: