Dzisiejsze nabożeństwo prowadzili harcerze z Warszawskiej drużyny Pathfinder, zaś Słowo Boże głosił pastor Władysław Kosowski.

fot. J.S. i B.O.