Dear Guests! We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.

Osobą prowadzącą drugą część nabożeństwa był Maciej Matter. Kazanie wygłosił pastor Jarosław Trojanowski.

Przed kazaniem dzieci wysłuchały opowiadania, które tym razem zostało poświęcone osobom starszym, czyli babciom i dziadkom. W minionym tygodniu przypadał Dzień Babci i Dziadka, stąd dzieci i młodzież w szczególny sposób uhonorowali w czasie nabożeństwa seniorów recytacją wiersza, śpiewem, poczęstowali też wszystkich uczestniczących w nabożeństwie słodką niespodzianką – piernikami, specjalnie upieczonymi przez siebie na tę okazję.

Kazanie dotyczyło dziewiątego przykazania: “Nie mów fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu” – 2 Moj. 20,16.

Tekstem wprowadzającym do kazania był fragment z J. 8,32: “I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi”.

Mówca przyznał, że temat kłamstwa zawsze sprawiał mu wiele problemów. Postawił pytanie, czy są sytuacje ekstremalne, kiedy można kłamać, na przykład w celu ratowania ludzkiego życia. Opowiedział o swoim dziadku, który podczas wojny ukrywał w domu Żydów. Gdy żołnierze Wermachtu zastukali do jego drzwi i zapytali, czy są u niego w domu Żydzi, dziadek skłamał w żywe oczy i zapewnił, że nikt pochodzenia żydowskiego u niego się nie ukrywa.

Pastor wspomniał również o tzw. białych, pozornie niewinnych kłamstwach, które jednak często rujnują relacje międzyludzkie. Wskazał również dwa teksty z Obj. 21,8 i Obj. 21,27. Wskazują one, że ohydą są dla Pana wargi kłamliwe i że żadna osoba, która czyni obrzydliwość i kłamie, nie wejdzie do nowego i świętego Jeruzalem.

Paczini


fot. J.S.

Obserwuj nas: