Zapraszamy do wysłuchania kazania Zdzisława Plesa „On jest wierny, On nie kłamie” oraz do obejrzenia krótkiej fotorelacji.