Dear Guests! We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.

Dzisiejsze kazanie Słowa Bożego zatytułowane “Być dzieckiem Bożym”, wygłoszone zostało przez pastora Andrzeja Sicińskiego. Podczas nabożeństwa uczestniczyliśmy także w uroczystości Chrztu Świętego i błogosławienia dzieci.

Obserwuj nas: