Drodzy przyjaciele!

Za nami pierwsze Seminarium z Księgi Apokalipsy, na którym rozważaliśmy proroczą część Pisma Świętego. Było to spotkanie spontaniczne, ponieważ przygotowane w ostatniej chwili. Każde kolejne rozważanie Słowa Bożego będzie bardziej przemyślane i dopracowane w prezentacji komputerowej. Mam marzenie, aby seminarium z profetyki biblijnej odbywało się w co drugą sobotę, aż do wakacji przyszłego roku. Podczas spotkań będziemy mieli okazję do przypomnienia sobie wszystkich proroczych perełek ze Starego i Nowego Testamentu, ze szczególnym uwzględnieniem ksiąg Daniela i apostoła Jana. Stanie się to prawdziwą ucztą duchową dla tych, którzy pragną wzmocnić swoją wiarę i nadzieję.

Być może do naszego nieustającego czekania na drugie przyjście Jezusa wkrada się czasami zniecierpliwienie. Jednak u naszego Zbawiciela nic się nie zmieniło. My za krótko żyjemy, aby ogarnąć rozumem upływający czas z perspektywy Bożej. Pan przyjdzie po nas w czasie, w którym postanowił przyjść i nikt tego nie zmieni. Pozostaje nam badać mające się spełnić proroctwa biblijne. Siostry i Bracia, czas na postawę naśladowania naszych starszych braci z Berei, którzy: „…codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają”. Tylko wtedy zniecierpliwienie z nami nie wygra.

Zapraszam na dzisiejsze spotkanie, które odbędzie się o godz. 17.00.

Wasz brat,
Jarosław Trojanowski