Dear Guests! We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.

Nabożeństwo bez pieśni, kazania i publicznych modlitw? Kościół bez rozmów, muzyki i powitań? Tak, to „cichy kościół” i spotkanie z Bogiem w absolutnej ciszy po to, by usłyszeć Jego głos i w  szczególny sposób modlić się za… prześladowany kościół. Takie „nabożeństwo” odbędzie się w naszym zborze w piątek – 11 maja, w godz. od 18:00 do 20:00. Przychodząc do kaplicy w tym czasie, będziesz mógł zwiedzić wystawę (mała kaplica) poświęconą prześladowaniu chrześcijan na świecie. Dowiesz się o miejscach, gdzie wyznawanie Chrystusa jest prawdziwym heroizmem, o chrześcijanach pozbawionych domu, więzionych, torturowanych i zabijanych dla ich wiary w Chrystusa. Przychodząc do kościoła otrzymasz przewodnik, w którym znajdziesz intencje modlitewne przygotowane przez „Głos Prześladowanych Chrześcijan”, by po obejrzeniu wystawy wejść do kaplicy i pomodlić się za prześladowanych.

Możesz przyjść w dowolnym czasie i spędzić w kościele tyle czasu, ile potrzebujesz: 15 minut, pól godziny, czy może więcej. To będzie Twój czas na spotkanie i rozmowę z Bogiem. Naszymi przewodnikami będą siostry i bracia z grupy głuchoniemych. Nasza kaplica w tym czasie będzie strefą absolutnej ciszy: nie witamy się z sobą, nie komentujemy wystawy, nie odbieramy telefonów… To spotkanie z Bogiem w ciszy i przeżywanie Jego obecności.

Następnego dnia – w sobotę – o godz. 18:00 odbędzie się też koncert charytatywny chóru „Adventus”, z którego dochód zostanie przeznaczony na pomoc dla prześladowanych chrześcijan.

W trakcie koncertu usłyszymy też krótką prelekcję na temat sytuacji chrześcijan w świecie, którą wygłosi Iwona Zamkowska z „Głosu Prześladowanych Chrześcijan” – międzywyznaniowej organizacji broniącej prześladowanych.

„Pamiętajcie o więźniach, jakbyście współwięźniami byli, o uciskanych, skoro sami w ciele jesteście” (Hebr. 13,3).

Niech powyższe słowa apostoła Pawła będą zachętą do udziału w tych szczególnych wydarzeniach.

Pastor Mariusz Maikowski

Obserwuj nas: