Dear Guests! We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.

Drodzy Bracia i Siostry,

z okazji Nowego Roku pragnę przekazać Wam serdeczne życzenia Bożej łaski, opieki
i prowadzenia w każdym dniu nowego, 2018 roku.

Jak dobrze wiecie, już od blisko 20 lat Chrześcijańska Służba Charytatywna prowadzi działalność pomocową dla osób bez względu na wyznanie, narodowość, wiek, płeć czy rasę.  Wolontariusze ChSCh, docierając do osób z różnych warstw społecznych, mają możliwość okazywania im współczucia i miłości, świadcząc tym samym o dobroci i charakterze Boga. Dla wielu z Was to właśnie działalność w ramach ChSCh jest okazją do dzielenia się z innymi dobrą nowiną o wspaniałym i przychodzącym powtórnie Zbawicielu. Jednak ChSCh to także wiele codziennej i często żmudnej pracy związanej m.in. z zadbaniem o właściwą dystrybucję żywności, odzieży czy też środków pieniężnych przekazanych przez darczyńców na pomoc osobom potrzebującym.

Naszym pragnieniem jest inspirować i działać na rzecz trwałego usamodzielnienia osób ubogich. Jesteśmy przekonani, że prawdziwa pomoc to trwałe rozwiązania. Dlatego też m.in. w ramach prowadzonego przez nas projektu Bądź Solidarny w Potrzebie poszukujemy osób, które jako wolontariusze usamodzielnienia będą wspierać i prowadzić krok po kroku osoby potrzebujące w ich drodze do normalności. Chcemy, aby docelowo w każdym zborze czy grupie funkcjonowały takie osoby, pozostające w kontakcie z koordynatorem pomocy w ramach Bądź Solidarny w Potrzebie.

Aby kontynuować tę i inną działalność, potrzebujemy Waszego wsparcia. Dlatego zachęcam do przekazania 1% podatku dla Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej. Uczynicie to, wpisując numer KRS 0000 220 518 w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego. Jeśli chcecie przekazać swój 1% konkretnej filii ChSCh, wystarczy, że dopiszecie jej nazwę w rubryce „cel szczegółowy”, np. „filia Zabrze”.

Z życzeniami łask Bożych

Paweł Lazar
dyrektor Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej

Obserwuj nas: