Dear Guests! We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.

Chrystus okazywał osobiste zainteresowanie wszystkim ludziom, służąc im przez całe swoje ofiarne życie. Jego działalność na ziemi była służbą odrodzenia — fizycznego, umysłowego, duchowego i społecznego.

Jako Jego Kościół zostaliśmy powołani do podobnej służby. Polecono nam pocieszać zasmuconych i uzdrawiać chorych, karmić głodnych i odziewać nagich. W chaosie współczesnego świata mamy przywilej być partnerami Chrystusa w niesieniu ludziom całościowego odrodzenia.

Niniejsza książka przedstawia zbory adwentystyczne w różnych częściach świata wywierające wyraźny wpływ na lokalne zbiorowości. Opis ten uzupełniony jest materiałem mającym pomóc zborom w pełnieniu efektywnej służby metodą, jaką Jezus stosował w docieraniu do ludzi, polegającą na przebywaniu wśród nich, okazywaniu im współczucia, służeniu im i prowadzeniu ich do zbawienia.

Autorzy dzielą się mocnymi biblijnymi zasadami, narzędziami i przykładami z rzeczywistego życia, które pomogą aktywować twój zbór, aby stał się solą i światłością w imieniu Jezusa. Świat na to czeka!

 

Obserwuj nas: