Dear Guests! We would like to inform you that services conducted in our church at Foksal st. are simultaneously interpreted into english.

Niech będzie przyjemna modlitwa moja, jako kadzidło przed obliczem twoim, a podnoszenie rąk moich jako ofiara wieczorna. Ps. 142,2

Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie.

Kolejny raz – zgodnie z kilkuletnią już tradycją – mamy możliwość dołączyć do całego Kościoła na Świecie, by spędzić czas na rozmyślaniu i modlitwie. Nazywamy ten program „10 Dni Modlitwy”, ale mam nadzieję, że w gruncie rzeczy jest on efektem naszego codziennego spotykania się z Bogiem. Te 10, a właściwie 11 dni to tylko, a może aż czas szczególnej wspólnoty i zbliżenia do Boga. Tak, jak uczniowie Jezusa po jego wniebowstąpieniu byli razem na jednym miejscu, tak my teraz w grupach chcemy szukać błogosławieństwa Pana, a wśród nich jedności i gotowości poświęcenia. Tak bardzo tego potrzebujemy, by tuż przed powrotem Chrystusa połączyć nasze myśli i wysiłki głoszeniu Wiecznej Ewangelii.

Spotykajmy się w zborach, grupach i rodzinach szukając inspiracji Ducha Świętego i mocy dla naszego życia. W modlitwach pamiętajmy o Kościele i jego misji, ale też o naszym osobistym nawróceniu i zaangażowaniu na miarę darów duchowych. Serdecznie zachęcam, aby wszyscy przyłączyli się do postu, jaki w sobotę 20 stycznia chcemy poświęcić wspomnianym wyżej intencjom.

Niech Pan darzy nas Swą łaską.

W imieniu Zarządu Kościoła
brat w Chrystusie
Jarosław Dzięgielewski

Obserwuj nas: