Zapraszamy do wysłuchania kazania profesora Johna Scharffenberg’a oraz do obejrzenia krótkiej fotorelacji z nabożeństwa.

Zapraszamy do wysłuchania kazania pastora Grzegorza Korczyca zatytułowanego “Serce masz po lewej stronie” oraz do…

Zapraszamy do wysłuchania kazania pastora Mariusz Maikowskiego “Jak żyd z papieżem rozmawiał….czyli o interpretacji Pisma…

Zapraszamy do wysłuchania kazania Zdzisława Plesa “On jest wierny, On nie kłamie” oraz do obejrzenia…

Zapraszamy do wysłuchania kazania pastora Marka Micyka, jak również do obejrzenia krótkiej fotorelacji z nabożeństwa….

Zapraszamy do wysłuchania kazania Karoliny Harasim, jak również do obejrzenia krótkiej fotorelacji z nabożeństwa.

Zapraszamy do wysłuchania kazania jak również do obejrzenia krótkiej galerii zdjęć.    

Zabraszamy do obejrzenia retransmiji koncertu charytatywnego – Pieśni Anny German. Zbieraliśmy pieniądze na Stowarzyszenie Mówimy…

Zapraszamy do wysłuchania kazania pastora Konrada Pasikowskiego zatytułowanergo “Odkrycie człowieka” oraz do obejrzenia krótkiej galerii…