kim-jestesmy

Kim jesteśmy?

Pathfinder to potężna światowa organizacja licząca ponad 2 miliony członków, w tym dorosłych, młodzież i dzieci w wieku od 10 lat, prowadząca swoją działalność od pięćdziesiątych lat zeszłego stulecia. Oferuje ona młodym ludziom czynny wypoczynek, przygodę i możliwość pracy w grupie rówieśników, co jednocześnie sprzyja zawiązywaniu się przyjaźni, jak i wzmaga poczucie więzi z kościołem.

Pierwotnie był to program szkoły sobotniej dla dzieci prowadzonej przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, z czasem jednak wzbogacono go o takie punkty, jak przebywanie na łonie natury i wspólne obozy. Podczas takich spotkań dzieci miały możliwość wszechstronnego rozwoju. Rozwijały się społecznie, uczyły się sumiennie wykonywać czynności dnia codziennego, pomagały innym i odnajdywały Boga. Wraz z biegiem kolejnych lat organizacja Pathfinder otworzyła się na członków z innych wspólnot wyznaniowych.

W Polsce ZHA Pathfinder (znany również jako Pathfinder Polska) działa od ponad dwudziestu lat i przyjął prostą strukturę organizacyjną. Na czele Związku stoi Komendant Główny (we współpracy z Radą Drużynowych), któremu podlegają trzej komendanci: Chorągwi Zachodniej, Chorągwi Wschodniej oraz Chorągwi Południowej. Komendantom Chorągwi podlegają działające na jej terenie drużyny. Każda z drużyn dzieli się na zastępy. Tworzymy drużyny zuchowe oraz harcerskie w zależności od potrzeb i wieku uczestników zajęć.

Co oznacza nazwa ZHA Pathfinder?

Związek Harcerstwa Adwentystycznego Pathfinder to związek harcerski działający przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Jesteśmy potężną harcerską/skautową organizacją działającą na rzecz dzieci i młodzieży na całym świecie. Jesteśmy ludźmi, którzy oczekują powtórnego przyjścia Pana Jezusa, stąd w nazwie adwentyzm. Nasze działania i cele nakierowane są przede wszystkim na służbę dla wszechmocnego Boga. Drugi człon nazwy – „Pathfinder”, to angielskie słowo odzwierciedlające kogoś, kto jest poszukiwaczem ścieżek, choć główny szlak już odnalazł. Jest nim Chrystus (J 14,6)

nazwa

przyrzeczenie

Przyrzeczenie Pathfinder

Przez łaskę Bożą, Będę czysty, uprzejmy i prawy.
Będę zachowywał Prawo Pathfi nders,
Będę sługą Boga i przyjacielem człowieka.