Zapraszamy do wysłuchania kazania Piotra Stachurskiego oraz obejrzenia fotografii z Nabożeństwa i Wieczerzy Pańskiej.