Zapraszamy do wysłuchania kazania pastora Mariusz Maikowskiego „Jak żyd z papieżem rozmawiał….czyli o interpretacji Pisma Świętego słów kilka” oraz do obejrzenia krótkiej fotorelacji z nabożeństwa.