Okres drugiej wojny światowej (1939 – 1945) Wybuch drugiej wojny światowej spowodował koleją destabilizację w…

Okres międzywojenny (1918 – 1939) Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku, życie kościelne…

Okres początków (1900 – 1918) Początki adwentyzmu w Warszawie datują się na 1900 rok i…

Dzieje stołecznego Zboru Adwentystycznego i jego rola w historii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce…