Nabożeństwo Sobotnie

Nabożeństwo Sobotnie

Dzisiejsze kazanie Słowa Bożego przez pastora Marka Rakowskiego, zatytułowano „Uszanują Syna mego”. Tekst przewodni dzisiejszego kazania znajduje się w Ewangelii Mateusza 21, 33-37. „Innego podobieństwa wysłuchajcie: Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę…