Nabożeństwo 27-10-2018

Nabożeństwo 27-10-2018

Kazanie zatytułowane „Wspaniałomyślny Ojciec” wygłosił Paweł Lazar. Czy to co robimy dla Boga robimy ze szczergo serca, z miłości do Stwórcy, czy też tylko dlatego że mamy nadzieje na korzyści dla siebie teraz lub w przyszłości? Czy nasza aktywność…