Zapraszamy do wysłuchania kazania profesora Johna Scharffenberg’a oraz do obejrzenia krótkiej fotorelacji z nabożeństwa.